Bezwaar Eteck PRODUCT- EN TARIEVENBLAD 2020 Tiel Passewaaij buurt 7


We zouden deze mail willen sturen met zoveel mogelijk namen eronder. Indien jullie ook bezwaar willen maken, willen jullie ons dan je naam en e-mailadres sturen naar info@passewaaij7.nlBest Eteck team,

Woensdag 15-01-2020 is het PRODUCT- EN TARIEVENBLAD 2020 voor Tiel Passewaaij buurt 7 door Eteck op haar website gepubliceerd. Bedankt hiervoor.

Op het blad staan een aantal zaken die volgens ons niet kloppen:

1. “Vaste kosten Warmte”: hiervoor berekenen jullie € 16,45 incl.BTW/maand. Volgens onze berekening moet dit € 15,82 incl.BTW/maand zijn. Hieronder vindt u onze onderbouwing.

De rekenwijze die bij overname van de WKO in Tiel door Eteck in 2015 is afgesproken en die ook in alle voorgaande jaren correct is toegepast, levert een bedrag op van €15,82 incl.BTW/maand.
De maximale kosten warmte die volgens de ACM voor 2020 is vastgesteld is € 193,87 excl.BTW/jaar. Voor 2019 was dit € 263,60 excl.BTW/jaar.
Het verschil is dus 193,87 / 263,60 = 73,56842%.
Volgens het Eteck tariefblad voor Passewaaij buurt 7 voor 2019 was de Vaste kosten Warmte € 21,51 incl.BTW/maand.
Voor 2020 is dit dus: 73,56842% x € 21,51 = € 15,82 incl.BTW/maand

2. Er is een bedrag voor een afleverset vermeld à € 8,67 incl.BTW/maand. In ons contract met Eteck dat wij in 2015 hebben afgesloten, is opgenomen dat Eteck geen kosten in rekening brengt voor een “afleverset”. Het bedrag voor de afleverset dient dus geschrapt te worden.

3. De “Vaste kosten Koude” wordt “nog” niet gereguleerd door de ACM, maar deze wordt net zoals voorgaande jaren geïndexeerd: “De indexatie van het tarief voor de aansluiting voor ruimtekoeling vindt plaats op basis van 100% CPI00000 consumenteprijsindex alle huishoudens over de reeks oktober-oktober van het voorgaande jaar.” De tekst is niet meer terug te vinden op het tarievenblad 2020, maar dient weer toegevoegd te worden zodat voor de afnemers duidelijk is hoe indexering van de Vaste kosten Koude plaatsvindt. Het genoemde bedrag komt overeen met hetgeen wij berekend hebben.

4. De stooklijn is aangepast. De aanvoer warmte stopt bij 20 graden buiten temperatuur en de aanvoertemperatuur is dan 25 graden. Volgens de stooklijn van het tarievenblad van 2019 loopt de aanvoer warmte tot 25 graden buiten temperatuur en is de aanvoertemperatuur dan 25 graden. Deze stooklijn is bij de overname van de WKO in Tiel door Eteck in overleg met de klankbordgroep van bewoners tot stand gekomen en dient gehandhaafd te blijven. Als Eteck de stooklijn wenst aan te passen dient dit in overleg met de bewoners in Tiel Passewaaij buurt 7 te gebeuren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen tijdens door Eteck georganiseerde bewonersbijeenkomsten.

5. De tekst “De aanvoertemperaturen worden na recovery definitief vastgesteld.” welke nog op het vorige tariefblad stond, staat niet meer op het tarievenblad van 2020. De recovery is niet afgerond en de waarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De zin dient dus weer terug te komen op het tarievenblad.

Samengevat willen wij graag dat het volgende gewijzigd wordt op het tarievenblad 2020 voor Tiel Passewaaij buurt 7:

1. Vaste kosten warmte: €15,82 incl.BTW/maand
2. Afleverset ruimteverwarming: -,-
3. Vaste kosten koude: prijsindexering beschrijven
4./5. Stooklijn gelijk aan stooklijn van tarievenblad 2019 inclusief de opmerking t.a.v. de definitieve vaststelling na afronding recovery

We verzoeken Eteck de door ons gevraagde aanpassing binnen een termijn van 1 maand te realiseren.

Graag ontvangen we binnen 5 werkdagen een reactie op deze mail.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,