Nieuws:
20-05-2022
Van 14 t/m 17 juni 2022 wordt de 20e editie van de avond 4-daagse in Passewaaij gelopen. De organisatie is opzoek naar vrijwilligers die het team komen versterken. Meer informatie is te vinden op www.4daagsepassewaaij.nl.


30-04-2022
Wethouder Frank Groen droeg de speelplek in het Geulpark over aan de speeltuinwerkgroep. Vanaf nu beheren en onderhouden bewoners de speelplek. Om de overdracht te vieren ontving de speeltuinwerkgroep een waardecheque van 500 euro. Dit bedrag is voor de speelplek.


03-02-2022
Er komt een aanpassing op de warmtewet, in het voorstel is weinig oog voor de afnemers. Er is een petitie die hiervoor aandacht vraagt.
Zorg voor zorgeloze, comfortabele, duurzame, eerlijke en betaalbare warmte. Beloon een leverancier niet als hij niet-duurzaam en duur gas of elektriciteit verbruikt door dat door te berekenen naar de gedwongen afnemers.
Indien je hiermee eens bent, teken dan deze petitie.
19-01-2022
Eteck heeft 1 januari de tarieven bekend gemaakt voor de levering van warmte.
De levering per GJ gaat naar ruim €48 en bedraagt daarmee 90% van het door de ACM vastgestelde maximumtarief. De hoogste stijging van alle energieleveranciers. Een verhoging buiten alle proporties die vele huishoudens in geldproblemen kan brengen.
Wij als (gedwongen) afnemer van Eteck eisen reële tarieven !
Indien je hiermee eens bent, teken dan deze petitie.
18-01-2022
Eteck heeft het variabel tarief voor warmte met ruim 90% verhoogd, daarmee zijn zij koploper van alle warmte bedrijven.


26-09-2021
Afgelopen week is de speeltuin in het Geulpark uitgebreid met nieuwe speeltoestellen.

13-09-2021
Na maanden van stilte kregen de bewoners van Passewaaij buurt 7 die aangesloten zijn op de wijkverwarming op 08-09-2021 eindelijk weer een mail van Eteck. Deze mail en een reactie naar Eteck lees je hier.
16-08-2021
Begin maart 2021 meldde Eteck via een nieuwsbrief dat ze de mening van hun afnemers in buurt 7 zouden meenemen in de keuze hoe de wijkverwarming verniewd gaat worden, omdat het huidige systeem afgeschreven is. Nu ruim 5 maanden verder blijft het stil vanuit Eteck, zo krijgt Eteck het vertrouwen niet terug.
28-07-2021
De ACM heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met bewoners waarvan hun woning is aangesloten op een ouder WKO-systeem, onder deze bewoners zijn ook enkele uit Passewaaij buurt 7. Aan de hand van deze gesprekken doet de ACM in de brief aan het ministerie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aantal aanbevelingen voor aanscherping van wet- en regelgeving. Hier kan je deze brief lezen.
Ook AVROTROS Radar schrijft hierover.
10-06-2021
Het zal nog zeker nog 12 jaren duren voordat de 3e ontsluitingsweg voor Passewaaij er is. Bekijk hier de uitzending van RegioTV Tiel.
31-05-2021
Gelezen in TielActueel d.d.26-05-2021.
Het voormalige gebouw van basisschool De Bataaf is zo gebouwd dat het eenvoudig veranderd kan worden in woningen. Op dit moment kiest de gemeente daar nog niet voor. We houden het oude schoolgebouw van de Bataaf achter de hand.
Het gebouw kunnen we eventueel gebruiken voor tijdelijke huisvesting voor de Rotondaschool.
26-05-2021
Na aanleiding van de vorige 2 stukken heeft de journalist nog een blog in de Gelderlander geschreven: Te koud in de winter, te heet in de zomer: niemand komt op voor Passewaaij
Deze blog lees je hier.
22-05-2021
Het vervolg van het stuk van de Gelderlander d.d. 21-05-2021 is online te lezen: Bewoners van de eerste gasloze wijk van Tiel na tien jaar nog in de kou: ‘Te mooi om waar te zijn’
Het bericht lees je hier.
Bij dit stuk hoort ook een podcast, deze kan je hier beluisteren.
21-05-2021
Gelezen in de Gelderlander: Tiel heeft geen vertrouwen meer in warmtebedrijf Eteck bij gasloze nieuwbouwwijk: ‘Het is 1 minuut voor 12'
Het bericht lees je hier.
15-05-2021
Nu de Bataaf verhuisd is naar de Stater staan de schoolwoningen leeg. Daar er nog geen plannen zijn om de woningen te verbouwen en om verpaupering te voorkomen worden de woningen tijdelijk verhuurd aan starters en kleine bedrijven. Meer informatie lees je hier.
15-05-2021
Begin dit jaar was de bouw van IKC De Stater klaar. Door corona is een officiële opening met een open dag helaas niet mogelijk. Via dit filmpje kun je kennismaken met het nieuwe gebouw.
13-04-2021
Vertrouwen in Eteck opgezegd!

Afgelopen week is namens de Gemeente Tiel, het Comité WKO Buurt 7 en KleurrijkWonen een brief uitgegaannaar de directie van Eteck. Hierin hebben we gezamenlijk het vertrouwen in Eteck opgezegd.

Na 6 maanden en 10 gesprekken is er onvoldoende vooruitgang geboekt.

Wij betwijfelen of Eteck in staat is om de warmtevoorziening op Passewaaij buurt 7 op orde te krijgen. Ook twijfelen we of Eteck in staat is om een goede storings- en klachtenafhandeling op te zetten en hierover duidelijk kan communiceren naar verbruikers.
04-03-2021
Bewoners van Buurt 7 hebben vandaag een nieuwsbrief van Eteck ontvangen. Hierin melden ze dat het huidige systeem is afgeschreven en totaal verniewd moet worden. Er zijn verschillende plannen, om tot een goed besluit te komen zegt Eteck toe de mening van hun afnemers in buurt 7 mee te nemen in hun uiteindelijke beslissing.
30-12-2020 / 02-12-2020
Er is nieuws van het Comité WKO Buurt 7 dit is te lezen in de nieuws sectie van het Comité Welke je hier kan vinden.

Bewoners die aangesloten zijn op de warmte en koude installatie op Passewaaij buurt 7 en zich nog niet aangemeld hebben bij het bewonerscollectief, kunnen dit nog steeds doen. Hoe je dit kan doen lees je hier.
03-10-2020
Werkzaamheden drinkwater leidingnet door Vitens

Om de kwaliteit van het drinkwater en het leidingnet te waarborgen voert Vitens vanaf 5 oktober werkzaamheden uit aan het leidingnet in buurt 7. De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken gaan duren. Momenteel krijgen we hier het drinkwater geleverd van de productielocatie Kolff, welke een hardheid heeft van ongeveer 6,4 DH (zacht). Tijdens de werkzaamheden krijgt we tijdelijk het drinkwater geleverd van productielocatie Zoelen, welke een hardheid heeft van ongeveer 11.4 DH (gemiddeld).
Vitens: "Door deze omleiding ondervindt u zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden."
Voor meer informatie ga naar www.waterstoring.nl.
31-08-2020
Het Comité WKO Buurt 7 heeft een eigen gedeelte gekregen op deze website.

Bewoners die aangesloten zijn op de warmte en koude installatie op Passewaaij buurt 7 kunnen dit initiatief steunen, door zich aansluiten bij het bewonerscollectief WKO Buurt 7 Passewaaij. Hoe je dit kan doen lees je hier.
14-07-2020
Comité WKO Buurt 7
Begin dit jaar is een oproep geplaatst voor de oprichting van een WKO stichting of vereniging.

Door de Corona-maatregelen duurde het wat langer dan voorzien, maar de afgelopen weken zijn de buurtbewoners die zich aangemeld hebben, een aantal keren bij elkaar geweest en hebben ze een comité gevormd, als voorloper op een mogelijke stichting of vereniging.

Dit comité gaat onderzoeken of het oprichten van een stichting of vereniging haalbaar is. Hiervoor heeft het comité jullie steun nodig. Hoe en wat zal later op teruggekomen worden.

De reeds gestarte afzonderlijke acties van een buurtbewonersgroep richting Eteck en de gemeente Tiel zoals gesprekken met de gemeente en Eteck over de vele problemen met de collectieve systemen, de slechte service en communicatie van en door Eteck en het bezwaar tegen de tariefverhoging die door Eteck in 2020 onterecht is doorgevoerd, zullen vanaf nu door dit comité verder opgepakt worden.

De komende tijd zal hier meer informatie over het comité komen, de doelstellingen en activiteiten. Het contact e-mailadres is: comite-wko@passewaaij7.nl
14-02-2020
Op 26 februari van 8.00 tot 14.00 uur is de Aardbeivlinder afgesloten voor verkeer vanwege een kraan op de weg voor het plaatsen van een dakkapel. Het gaat om het gedeelte Aardbeivlinder 34 - 50.
01-02-2020
Het Passewaaij7 forum is offline, informatie welke op het forum stond staat nu onder geschiedenis en wijkverwarming.
26-01-2020
Na jaren van plannen maken, budgetteren, plannen aanpassen, plannen schrappen, nieuwe plannen maken, offertes aanvragen ..... is het eindelijk zover dat de bouw gestart is van het laatste gedeelte van Passewaaij buurt 7, het MFC uhhh... IKC (Intergraal KindCentrum).
In het IKC komen: basisschool De Bataaf, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijns- en zorgactiviteiten voor kinderen als ook de wijkvereniging.

20-01-2020
Bezwaar Eteck PRODUCT- EN TARIEVENBLAD 2020 Tiel Passewaaij buurt 7.

Dit is een bericht voor de bewoners van woningen die zijn aangesloten op het Eteck collectieve verwarmingssysteem.
Zoals jullie wellicht gezien hebben, heeft Eteck vorige week het tarievenblad voor 2020 gepubliceerd.
Op het blad staan een vijftal punten die aanzienlijk veranderd zijn ten nadele van ons. De wijzigingen zijn niet met buurtbewoners besproken (voor zover wij weten). We willen Eteck laten merken dat dit niet zomaar kan.

De 2 belangrijkste wijzigingen op het tarievenblad zijn:

1. Het bedrag wat Eteck vraagt voor de “Vaste kosten Warmte” is € 16,45. Volgens onze berekening moet dit € 15,82 zijn. Nu denk je misschien, wat maakt dit nu uit, maar anders rekenen dan afgesproken mag gewoonweg niet en als we geen bezwaar maken, gaat het verschil jaren doorlopen, of gaan de kosten na verloop van tijd misschien verder omhoog.

2. Eteck rekent uit het niets een bedrag à € 8,67 per maand voor een “afleverset” (dit is €104 per jaar!). In het contract van Eteck dat wij in 2015 hebben afgesloten, is opgenomen dat Eteck geen kosten in rekening brengt voor een afleverset. Eco-maat heeft ook nooit kosten voor een “afleverset” in rekening gebracht.

We hebben via de mail reeds bezwaar gemaakt. Deze mail kunnen jullie hier vinden. In de mail staan ook de andere bezwaarpunten.
We zouden deze mail nog een keer willen sturen, maar dan met zoveel mogelijk namen eronder.
Indien jullie ook bezwaar willen maken, willen jullie ons dan je naam en e-mailadres sturen naar info@passewaaij7.nl. Dan zorgen wij dat jullie bezwaar bij Eteck komt. We hopen op zoveel mogelijk response. Je kunt uiteraard ook zelf een e-mail naar Eteck sturen en daarbij gebruik maken van de voorbeeld mail.
Wil je deze informatie dan ook onder de aandacht van je mede buurtbewoners brengen?

De voorbeeld mail vind je hier.
23-05-2018
Op de Reuchlinlaan ter hoogte van de Aardbeivlinder komt een rotonde.
Het werk start op 16 juli en duurt tot 22 augustus 2018. Tijdens het werk zijn er omleidingsroutes naar en van de buurten 6 en 7 in Passewaaij.
Het persbericht van de gemeente lees je hier.
Het bericht van van Hattum Infra lees je hier.
23-05-2018
Op woensdag 30 mei wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aantal 'belevingsvluchten' georganiseerd. De Boeing 737-800 vliegt de toekomstige aanvliegroutes naar Lelystad Airport. Het vliegtuig zal die dag 3x over Zoelen vliegen op een hoogte van c.a. 3000 meter. Op de site www.belevingsvlucht.nl vind je meer informatie hierover.
02-05-2018
In verband met de bouw van de woningen aan de Grote Vuurvlinder (ten oosten van de scholen) wordt binnenkort de Paasewaaijse Hoogeweg tussen Dhr. P.A. Reuchlinlaan en de school afgesloten voor al het verkeer. Deze afsluiting zal c.a. 9 maanden duren.
10-02-2018
Half maart 2018 wordt begonnen met de aanpak van het oostelijk deel van het Geulpark. Tegelijkertijd met het Geulpark zal ook de bestrating van de Aardbeivlinder van school tot aan de geplande rotonde bij de Reuchlinlaan definitief worden gemaakt.
16-10-2017
De AVRI heeft aangekondigd dat het ophalen van afval in de regio en in de gemeente Tiel anders geregeld gaat worden. De meningen over dit nieuwe beleid zijn verdeeld, VVD Tiel heeft daarom een poll uitgeschreven over de toekomst van de afvalscheiding. Klik hier om de poll in te vullen..
13-09-2017
Om de overlast bij de houten speel boerderij in het Geulpark aan te pakken vindt er op woensdag 4 oktober a.s. een gesprek plaats tussen bewoners, de gemeente, politie en het Veiliger Wijkteam Tiel.
Bewoners in de directe omgeving hebben of krijgen een uitnodiging in de bus.
Wilt u aanwezig zijn bij dit gesprek, meldt u dan aan bij mevrouw Wiersema, haar contact gegevens staan in de uitnodiging. Klik hier voor de uitnodiging.
13-04-2017

U kunt zich als bewoner van Passewaaij aanmelden bij de wijkvereniging Passewaaij Tiel. Klik hier om lid te worden.
17-02-2017
Website update, vanaf nu is www.passewaaij7.nl SSL beveiligd.

15-01-2017
Dit jaar is de AVRI gestopt met het versturen van de afvalkalender. Deze is wel te downloaden op site van de AVRI
Er is ook een App, voor zowel Android als Apple.
05-11-2016
Op 26 oktober j.l. is bij de gemeente de onderstaande vergunning aangevraagd:
“Bouwen appartementencomplex Aardbeivlinder 0 Tiel; Aangevraagde omgevingsvergunning: Bouwen appartementencomplex Aardbeivlinder 0 Tiel (ontvangstdatum: 14-10-2016).”
Uit navraag bij de gemeente blijkt dat het hier hernieuwde plannen betreft voor een appartementencomplex tussen de Aardbeivlinder en het Heideblauwtje. Dit keer een complex van 10 appartementen, het vorige plan bestond uit een complex van 8 appartementen.

11-10-2016
Van de internet site van de Bataaf:
De gemeente Tiel heeft de volgende informatie toegestuurd:
De komende periode is/wordt een route naar school belemmerd door bouwwerkzaamheden. Op korte termijn wordt een omleidingsroute bebord, zodat dit ook helder is in de wijk. De afbeelding geeft een alternatieve route aan.
02-10-2016
Op de voorpagina van de Stad Tiel van woensdag 28 september 2016 heeft een stuk gestaan over de bouwplannen van het IKC, "Passewaaij 7 ziet 'doorsteek' Aardbeivlinder niet zitten". Op 07-09-2016 heeft BuurBewonersGroep Passewaaij7 heeft dit gepleit tijdens de commissievergadering samenleving.
27-09-2016
De website van de gemeente Tiel, www.tiel.nl is aangepast er staat nu meer achtergrond informatie betreffende het IKC. Op donderdag 13 oktober organiseert de gemeente een gesprek met de omwonenden.
22-09-2016
Gisterenavond heeft de Tielse gemeenteraad ingestemd met de plannen voor de bouw van het IKC. In oktober wordt een bijeenkomst gehouden voor de omwonenden, zij krijgen hiervoor een uitnoding in de bus. Meer informatie is te lezen op de website www.tiel.nl.
13-07-2016
Voorstel huisvesting basisschool Bataaf en kind- en wijkcentrum in Passewaaij. Meer informatie is te lezen op de website www.tiel.nl.
13-05-2016
Woensdag 8 juni 2016 wordt voor de 3e keer een buitenspeeldag georganiseerd op Passewaaij buurt 7. Wil je meer weten mail dan naar: buitenspeeldag@passewaaij7.nl


07-11-2015
In het Geulpark zijn onder andere bij de speelplekken bankjes en vuilnisbakken geplaatst.

13-10-2015
Zaterdag 31-10-2015 is het "Haloween", dan wordt voor de 2e keer in de wijk "Trick or Treat" georganiseerd. De pompoencommissie nodigt alle kindjes uit zich eng te verkleden om zo de buurtbewoners tussen 18:00 en 21:00 uur te laten schrikken.
20-09-2015
In het kader van het wijkgericht werken in Tiel vindt op donderdag 24 september 2015 een wijkontmoeting plaats in Passewaaij. Wijkcontactwethouder Marcel Melissen komt met een aantal ambtenaren op bezoek.
Deze avond is bedoeld voor alle inwoners van Passewaaij en begint om 19:00 uur.
De locatie is de accommodatie wijkvereniging, Koerierspad 3-5 in Passewaaij.
20-09-2015
In het Geulpark zijn bij de speelplekken borden geplaatst over de geschiedenis van Passewaaij.

15-09-2015
Op woensdagavond 16 september 2015 is er een inloopavond van nieuwbouwproject Passewaay Buurt 7, kom van alles te weten over de nieuw te bouwen woningen. Meer informatie is te lezen op de website www.passewaaybuurt7.nl.
24-08-2015
Op woensdag 2 september 2015 om 15:00 uur opent Wethouder Marcel Melissen de JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) Passewaaij. Meer hierover is te lezen op de website van Tiel.
14-08-2015
Van het bestuur van LingeErf hebben we deze uitnodiging ontvangen. En met het verzoek deze op onze website te plaatsen.
Op maandag 31 augustus 2015 is er een informatiebijeenkomst van Chapeau LingeErf. Zij gaan aan het Klein Koolwitje een woonvoorziening starten voor mensen met psychische problematiek, in het bijzonder mensen met psychotische kwetsbaarheid. De bijeenkomst wordt gehouden in de Prins Mauritsschool en begint om 19:30 uur. Meer informatie is te lezen in deze brief met folder en op hun website.
28-07-2015
Op de website van Eteck is een speciale pagina voor Passewaaij buurt 7 te vinden.
20-06-2015
Maandag 29 juni 2015 organiseert Eteck, de nieuwe exploitant van WKO Passewaaij buurt 7, een informatieavond. Op deze avond kunnen bewoners kennis maken met de nieuwe exploitant. Naast Eteck zal ook de projectleider van de gemeente en leden van de klankbord kerngroep aanwezig zijn. De informatieavond wordt gehouden in De Bataaf en begint om 20:00 uur.
20-06-2015
Hier de eerste nieuwsbrief van Eteck, de nieuwe exploitant van WKO Passewaaij buurt 7.
10-06-2015
Hier een overzicht van de openstaande storingen van de warmte kelders zoals wij dit hebben doorgekregen van Eteck.
02-06-2015
Vanmiddag zijn de overeenkomsten getekend door de projectontwikkelaar Passewaaij 7, gemeente Tiel, Eco-maat en Eteck. Per 1 juni 2015 is Eteck Warmte Passewaaij B.V. de exploitant van de WKO Passewaaij buurt 7. Alle afnemers van de WKO krijgen deze week van Eteck een welkomsbrief met de nieuwe leveringsovereenkomst.
30-05-2015
De Gelderlander en Stad Tiel hebben een stuk geschreven over de verkoop van de WKO Passewaaij buurt 7. Klik hier voor deze en andere berichten in de media.
21-05-2015
Er is nieuws over de verkoop van de WKO Passewaaij buurt 7. Kijk op de site van de gemeente: www.tiel.nl.
17-05-2015
Woensdag 10 juni 2015 wordt voor de 2e keer een buitenspeeldag georganiseerd op Passewaaij buurt 7. Wil je meer weten mail dan naar: buitenspeeldag@passewaaij7.nl


15-05-2015
Het heeft even geduurt maar vorige week is een gedeelte van de speelvoorzieningen opgeleverd. Het is een mooie aanwinst voor de wijk, de jeugd maakt er al goed gebruik.


16-04-2015
Er is nieuws over de verkoop van de WKO Passewaaij buurt 7. Kijk op de site van de gemeente: www.tiel.nl.
16-04-2015
Deze week zijn ze in het Geulpark begonnen met de aanleg van de speelvoorzieningen. Klik hier voor een overzicht van deze speelvoorzieningen.
03-04-2015
Update werkzaamheden watergang bij JOP Passewaaij Tiel.
JOP Passewaaij langer niet bereikbaar.
Meer hierover is te lezen op www.tiel.nl.
18-03-2015
Werkzaamheden watergang bij JOP Passewaaij Tiel.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het nodig de brug naar de JOP tijdelijk weg te halen. Dat betekent dat de JOP van 16 maart tot 4 april 2015 niet toegankelijk is.
Meer hierover is te lezen op www.tiel.nl.
12-03-2015
Donderdag 26 maart 2015 is er weer een wijkgesprek in Passewaaij.
De bijeenkomst start om 19.00 uur in accommodatie van de wijkvereniging Passewaaij (Koerierspad 3-5).
Meer hierover is te lezen op www.tiel.nl.
09-03-2015
Gelezen op www.passewaaijbuurt7.nl:
Sinds geruime tijd is de geulzone ingericht. De bomen zijn geplant en het gras ingezaaid. Enkel het westelijk gedeelte van de geulzone is aangelegd. De oostelijke zijde wordt vooralsnog niet aangelegd. De reden hiervoor is dat er bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden nabij het oostelijk gedeelte van de parkzone.
Aan de westelijke zijde dienen nog speelvoorzieningen gerealiseerd te worden. Daarnaast dient nog straatmeubilair zoals zitbanken en afvalbakken geplaatst te worden. In april 2015 is de geulzone volledig aangelegd. Bij de eerste zonnestralen van de lente kunt u dus volop genieten van de geulzone!
Klik hier voor een overzicht van de speelvoorzieningen.
25-01-2015
Hier kan je de doelstelling van de klankbordgroep vinden.
22-12-2014
Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumprijs voor de levering van warmte voor 2015 vastgesteld op €281,78, de variabele kosten mogen maximaal €22,64/GJ zijn, het meettarief is vastgesteld op €24,78.
3-11-2014
Dinsdag avond 19 november 2014 was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep t.b.v. de wijkverwarming in Passewaaij buurt 7.
Een kort verslag van die avond vind je hier.
07-11-2014
Gelezen op www.tiel.nl:
Uit het Gebruikersonderzoek Duurzaam bodemenergiesysteem Buurt 7 Passewaaij 2014 komt naar voren dat er behoefte lijkt te zijn aan meer en betere informatie over het systeem en de werking ervan. Ook werd helder dat er meer duidelijkheid moet komen over de tarieven. Daarnaast geven de resultaten aan dat er brede belangstelling is voor een zogenaamde klankbordgroep.
Momenteel beraadt de gemeente zich over de vervolgstappen. Hierbij is het belang van de gebruikers, op korte en lange termijn het uitgangspunt. Dit doen wij bij voorkeur samen met de bewoners van Buurt 7.
Een aantal bewoners (39) heeft aangegeven in een klankbordgroep zitting te willen nemen. Half oktober 2014 wordt met hen contact opgenomen voor een eerste bijeenkomst.
22-10-2014
Voor Passewaaij buurt 7 is een WhatsApp buurtpreventiegroep opgericht. Via deze link kan men zich aanmelden.
13-10-2014
23 oktober organiseert de gemeente een Wijkschouw/buurtgesprek in Passewaaij. Eén van de onderwerpen zal zijn het MFC.
Hier vind je meer informatie.
01-10-2014
Hier op het forum staat wat informatie over de JOP welke op de inloopavond gepresenteerd is.
17-09-2014
Een berichtje van de gemeente Tiel:
Inloopavond Jongeren Ontmoetingsplaats Passewaaij buurt 7
Half oktober 2014 start de aanleg van de Jongeren Ontmoetingsplaats aan de rand van buurt 7. Benieuwd naar het ontwerp en de inrichting? Kom dan op dinsdag 30 september naar de inloopavond in basisschool De Bataaf, Hooibeestje 3.
De inloopavond is van 19.00 tot 20.30 uur. U kunt binnen komen lopen op het tijdstip dat u het beste uitkomt. Medewerkers van de gemeente en de leverancier zijn aanwezig om een toelichting te geven bij de tekeningen.
Actief bezig zijn De JOP, aan de oostkant van buurt 7, wordt een zogenaamde actieve JOP. Dat wil zeggen dat jongeren elkaar daar niet alleen kunnen ontmoeten, maar ook sportief bezig kunnen zijn door onder andere te voetballen, basketballen, volleybal te spelen en te fitnessen. De JOP is bestemd voor jongeren van 12 jaar en ouder.
Archeologisch monument Omdat de grond onder de JOP een archeologisch monument is, bleek het niet eenvoudig een passend ontwerp te maken. Daarbij hoorden de nodige vergunningen. Hierdoor heeft de voorbereiding langer geduurd. Aan dat wachten komt nu een eind: in oktober start de aanleg.
14-08-2014
Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Deze wet is ook van toepassing op de wijkverwarming in Passewaaij buurt 7. Hier vind je meer informatie over wat de warmtewet voor Passewaaij buurt 7 betekent.
22-07-2014
Vandaag heeft de gemeente Tiel de rapportage van Gebruikersonderzoek Duurzaam bodemenergiesysteem Buurt 7 Passewaaij 2014 op hun site gezet.
Hier is de link naar de rapportage.
21-07-2014
De eerste resultaten van de enquête zijn bekend, 160 bewoners hebben de enquête ingevuld, dit komt neer op zo'n 55%.
Eco-maat scoort op dienstverlening en communicatie een 3,5, het verwarmingssysteem krijgt een kleine 5.
Het complete rapport zet de gemeente Tiel eind juli op www.tiel.nl.
Na de zomervakantie gaat de gemeente met de betrokken partijen om de tafel.
10-07-2014
Op de plek waar het MFC moet komen te staan heeft de projectontwikkelaar tijdelijk een trapveldje gerealiseerd. Het gras is pas ingezaaid en komt net door. Het verzoek is om nog even te wachten met het betreden ervan totdat het gras goed door is gekomen.
03-07-2014
Handen af van de bouwplaats!
Er wordt momenteel geïnvesteerd om buurt 7 mooier te maken en voor te bereiden op de toekomst. Het is jammer om te horen dat de aannemers regelmatig te maken hebben met vernielingen en vuilstort op en nabij de bouwplaatsen. Dat betekent namelijk dat de aannemer en/of gemeente extra kosten moet maken. Dat is zonde van het geld! Naast de extra kosten is het uit het oogpunt van veiligheid absoluut niet toegestaan om op de bouwterreinen te komen. U kunt ons helpen door de bouwplaatsen in de gaten te houden. Ziet u dat er vernielingen worden aangericht of dat kinderen op de bouwterreinen spelen? Waarschuw dan de politie via 0900-8844 of spreek onze wijkagent, Django van Ekeren, aan.
Bron: Communicatie gemeente Tiel
01-07-2014
In de herinnering gebruikersonderzoek brief van de gemeente staat een fout, de tekst moet zijn:
"Het onderzoek sluit op donderdag 3 juli om 12:00 uur."
Sluit de enquête aan het eind af door op "stoppen" te klikken. Er is een kans dat enquêtes die niet afgesloten zijn, niet worden meegenomen in het eindoordeel.
18-06-2014
De gemeente Tiel heeft samen met BusinessWise een "Gebruikersonderzoek warmtevoorziening buurt 7" opgesteld. Alle bewoners van de woningen die aangesloten zijn op een warmtekelder hebben een brief ontvangen met de vraag of zij aan dit onderzoek willen meedoen. Het onderzoek bestaat uit een online enquête. Het verzoek is om deze enquête sowieso in te vullen ongeacht of men wel of geen problemen heeft ondervonden. Indien er geen brief is ontvangen, kan contact worden opgenomen met mw. Prinsen van BusinessWise, tel. 030-6913321.
26-05-2014
De projectontwikkelaar heeft wat nieuwe informatie over de aanleg van het Geulpark op hun site gezet: http://www.passewaaybuurt7.nl/werk-in-uitvoering/
04-05-2014
Op 22 april 2014 heeft Eco-maat onterecht een digitale factuur naar diverse bewoners van Passewaaij buurt 7 verstuurd. Ook bewoners van andere wijken in Nederland, waar Eco-maat de wijkverwarming exploiteert, hebben deze mail ontvangen. Deze mails had als afzender iemand@email.nl. Wij willen inventariseren wie deze mail hebben ontvangen. Graag zien we jullie reacties op info@Passewaaij7.nl
01-04-2014
Deze week gaan ze verder met de aanleg van het Geulpark, Bruin Dikkopje, wordt verder bestraat en daar komen parkeervakken. Ook wordt het gedeelte van het Dagpauwoogpad aangelegd tussen het Bruin Dikkoppje en de Aardbeivlinder.
26-03-2014
Op de wijkschouw Passewaaij van gisteren heeft de gemeentelijke projectleider van buurt 7 gemeld, dat de gemeente dit jaar een onafhankelijk bureau de opdracht geeft een enquête te houden onder de bewoners van buurt 7 over de wijkverwarming en Eco-maat.
05-03-2014
Gisterenavond 4 maart 2014 is er een raadsvergadering commissie ruimte gemeente Tiel geweest. Tijdens deze vergadering heeft de ChristenUnie kritische vragen gesteld aan de wethouder over de wijkverwarming buurt 7 en de relatie van de gemeente Tiel met Eco-maat. De wethouder heeft aangegeven op korte termijn met Eco-maat in gesprek te gaan.
22-02-2014
19 maart zijn de gemeenteraad verkiezingen, welke partij neemt de verantwoordelijkheid op zich en zorgt dat de wijkverwarming in Passewaaij buurt 7 op orde komt en dat de gemeente actief betrokken blijft.
27-01-2014
Er zijn plannen voor de oprichting van een buurtpreventieteam voor Passewaaij buurt 7, zijn er mensen die hieraan willen meewerken, meld je dan aan bij:
buurtcoördinator Harold Kenters buurtpreventie@Passewaaij7.nl
29-11-2013
Op het forum zijn een aantal tips geplaatst waaronder het gebruik van de standaard in de woning geplaatste Bovera thermostaten, het voorkomen van vastzittende kleppen. In de loop van de tijd komen hier meer tips bij.
Zie: Tips en tricks
24-11-2013
Lijst met belangrijke telefoonnummers bijgewerkt.
15-09-2013
www.passewaaij7.nl vernieuwd.
08-09-2013
Naast de Hyves groep is er ook een Facebook groep Passewaaij buurt 7
13-08-2013
Op de website van passewaaybuurt7.nl staat een brief aan de bewoners over de geplande werkzaamheden aan de Aardbeivlinder
Zie: brief aan de bewoners
06-08-2013
Vanwege werkzaamheden is vanaf maandag 19 augustus 2013 tot en met vrijdag 20 september 2013 het weggedeelte Aardbeivlinder (tussen de Heideblauwtje en de Bruine Vuurvlinder) gesloten voor bestuurders.
Zie ook: www.passewaaybuurt7.nl/werk-in-uitvoering/planning/
06-08-2013
Burgemeester en wethouders van Tiel maken namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekend dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in het kader van de Monumenten wet 1988, voornemens is een vergunning voor het archeologisch monument te verlenen op de aanvraag voor de aanleg van een ‘Actieve Jongeren Ontmoetingsplaats’ ter hoogte van kruising Jhr. P.A. Reuchlinlaan/Aardbeivlinder (op perceel achter de bebouwing van Passewaayse Hogeweg 1 sectie K nrs. 388 en 1201) te Tiel.
26-05-2013
In de brochure van de nieuw te bouwen woningen in onze wijk, type Ardea en Balera staat dat deze opgeleverd worden met gasaansluiting en een eigen CV installatie.
20-02-2013
De VVD Tiel heeft geconstateerd uit de diverse media en directe berichten van bewoners dat er in Buurt 7 te Passewaaij diverse problemen zijn, zoals wateroverlast en gebreken in de infrastructuur. De VVD Tiel wil graag weten welke problemen u ondervindt in uw buurt in de wijk Passewaaij, daarom heeft de VVD een online enquête opgesteld die u door middel van de onderstaande link kunt invullen.
Klik hier om de enquête 'Problematiek Passewaaij' in te vullen!
28-06-2012
Alternatieven voor de huidige thermostaten: kijk op het forum onder het item "Vloerverwarmingsinstallatie in huis"
10-03-2012
Van der Maazen Energie BV heeft een deel van de bedrijfsactiviteiten van Eco-Maat over genomen, waaronder de huur overeenkomsten van de warmtepompen.
27-01-2012
PDF straatnaamgeving aangepast.
22-12-2011
De eerste straatnaamborden zijn geplaatst.
14-12-2011
Zaterdag 17 december 2011, verkoop manifestatie voor Passewaay buurt 7.
Op www.passewaaybuurt7.nl staat de
verkoop manifestatie flyer
13-06-2011
De informatie keet van Eco-maat is weggehaald.
11-12-2010
De eerst Coloriet woningen zijn afgelopen week opgeleverd en binnenkort komen daar de Prima Casa en Nuance woningen bij.
Wij wensen jullie veel plezier in jullie nieuwe woning.
08-12-2010
Op www.passewaaybuurt7.nl staat de
Passewaay krant Buurt7 Actueel
10-11-2010
De straten van Passewaaij buurt 7 zijn nu ook te vinden op Google Maps.
05-11-2010
Nieuw logo.
26-10-2010
Het forum is online, klik op [forum].
25-10-2010
Overeenkomst tussen gemeente Tiel, Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Septième en Eco-maat toegevoegd, zie [wijkverwarming].
08-10-2010
Reggefiber/Glashart legt in buurt 7 een glasvezelnetwerk aan, deze komt tot in het huis.
22-09-2010
Update van Hyves:
Voor de afzuigkap moet een recirculatie worden gekozen, dus geen afzuigkap met motor. Dit laatste kan ook niet. Motorloos kan wel, maar dan is er meer onderhoud aan de filters van de warmtepompboiler nodig.
21-09-2010
Overgenomen van Hyves:
Betreft de huizen type Coleriet en Nuance, er is een wijziging voor wat betreft de afzuigkap, deze moet nu een motor bevatten i.p.v. motorloos.
28-05-2010
Op 27 mei 2010 is de officiële start voor de bouw van 560 woningen in buurt 7 Passewaaij gegeven. Wethouder Van Rhee-Oud Ammerveld en de heer Van Rooijen van de GEM Passewaaij 7 gaven het startsein door honderden ballonnen op te laten.
08-05-2010
Op het terrein van Passewaaij buurt 7 staat sinds kort een informatie keet van Ecomaat, hier kan men meer informatie krijgen over het systeem.
Ook hangt er een kaart waar de locaties van de warmtepomp installaties ingetekend staan.
Voor openingstijden: neem contact op met Ecomaat.
11-04-2010
Op hyves is een bewoners groep: www.buurt7.hyves.nl
10-04-2010
www.passewaaij7.nl online


Deze site is met zorg samengesteld, mochten er toch onvolkomenheden op deze site staan, wilt u dan contact opnemen met de beheerder van deze site.